Ako vyzerá náš bežný  deň?

Ráno nás pani učiteľka víta s úsmevom. V triede na nás už čakajú hračky a naša mamka či ocko môžu ísť kľudne do práce.
Ráno nás pani učiteľka víta s úsmevom. V triede na nás už čakajú hračky a naša mamka či ocko môžu ísť kľudne do práce.
V škôlke zažívame kopec vecí. Staráme sa aj o naše kvietky.
V škôlke zažívame kopec vecí. Staráme sa aj o naše kvietky.
Priraďujeme farby (aktivita so štipcami).
Priraďujeme farby (aktivita so štipcami).
Máme radi ranný kruh a privítanie do škôlky.
Máme radi ranný kruh a privítanie do škôlky.
Spievame a hráme na hudobné nástroje.
Spievame a hráme na hudobné nástroje.
Spoločne desiatujeme.
Spoločne desiatujeme.
Po príchode do škôlky sa môžeme hrať tak, ako chceme a s čím chceme.
Po príchode do škôlky sa môžeme hrať tak, ako chceme a s čím chceme.
Učíme sa držať správne nožnice a strihať s nimi.
Učíme sa držať správne nožnice a strihať s nimi.
Triedime prírodniny.
Triedime prírodniny.
Aj my radi vítame kamarátov.
Aj my radi vítame kamarátov.
Naháňame bubliny.
Naháňame bubliny.
Skrývame sa, plazíme sa.
Skrývame sa, plazíme sa.
 Ráno občas ešte potrebujeme byť pri hre sami. No niekedy je skvelé môcť sa zahrať s kamarátom.
Ráno občas ešte potrebujeme byť pri hre sami. No niekedy je skvelé môcť sa zahrať s kamarátom.
Ak niekto z nás ešte nevie rozprávať, pomôžu mu obrázky.
Ak niekto z nás ešte nevie rozprávať, pomôžu mu obrázky.
Pozorujeme živý hmyz a čítame si o ňom.
Pozorujeme živý hmyz a čítame si o ňom.
Každý deň cvičíme a pri cvičení si spievame.
Každý deň cvičíme a pri cvičení si spievame.
Hojdáme sa - učíme sa spoznávať naše telo v priestore.
Hojdáme sa - učíme sa spoznávať naše telo v priestore.
Zdolávame rôzne prekážky.
Zdolávame rôzne prekážky.
Pripravujeme sa na dvor.
Pripravujeme sa na dvor.
Zametáme lístie, staráme sa o veci okolo nás.
Zametáme lístie, staráme sa o veci okolo nás.
Spoločne aj obedujeme.
Spoločne aj obedujeme.
Po odpočinku môžeme maľovať, tvoriť alebo sa hrať.
Po odpočinku môžeme maľovať, tvoriť alebo sa hrať.

Výchovu a vzdelávanie v našej škôlke realizujeme prevažne zážitkovou formou. Cez zážitok si dieťa v predškolskom veku novú informáciu zapamätá najlepšie. A obzvlášť vtedy, ak pri ňom naplno prežíva radosť z objavovania. Aké zážitky sú pre dieťa dôležité? Všetky zážitky a situácie, ktoré ho posúvajú ďalej v porozumeniu sebe a svetu, ktorý ho obklopuje.

Podporujeme u detí vzťah k živej a neživej prírode a zodpovednosť za ňu - učíme sa triediť odpad, spoznávať zvieratká, hmyz a chrobáčiky, vtáky. Za našimi oknami čoskoro nájdete vtáčiu búdku a kŕmidlo. Môže byť v materskej škole aj domáci miláčik? Možno áno. Boli by ste prekvapení, ako veľmi si vedia deti obľúbiť napr. také pavúčiky, chrobáky, či slimáky 🙂


Učíme sa samostatnosti.
Učíme sa samostatnosti.
Hráme sa na dvore.
Hráme sa na dvore.
Pred poobedňajším odpočinkom počúvame rozprávku.
Pred poobedňajším odpočinkom počúvame rozprávku.
Niekedy vyrábame naozaj zaujímavé obrázky.
Niekedy vyrábame naozaj zaujímavé obrázky.

Deti podporujeme v samostatnosti, sebaobsluhe a praktickom živote. Učíme ich, ako si naliať vodu do pohára, samé sa obslúžiť, keď sú smädné, či ako si len s malou pomocou pripraviť chutnú desiatku. Cielene ich nechávame zvládať niektoré činnosti samé, čím u nich posilňujeme sebavedomie. Deti nesmierne radi pomáhajú s upratovaním - umývajú, zametajú a pri tom si prirodzene rozvíjajú pohybovú koordináciu, vytvárajú pocit kompetencie ale aj vzťah k spoločnému priestoru.

Je dôležité, aby si naučené zručnosti dokázali deti preniesť aj do prostredia mimo škôlku. Radi a cielene deťom sprístupňujeme aj svet za našimi dverami a to nielen každodenným pobytom na našom milom dvorčeku, ale aj mimo neho. Realizujeme kratšie a dlhšie doobedňajšie výlety - v blízkosti máme napríklad krásne veľké vnútroblokové detské ihrisko a cesta k nemu a späť je našim spoločným dobrodružstvom, pri ktorom sa máme príležitosť naučiť vždy niečo nového a overiť si, ako nám to spolu funguje aj v novom prostredí.

Hráme sa na našom dvore. Sme tam v bezpečí.
Hráme sa na našom dvore. Sme tam v bezpečí.
Hráme sa a aj sa skrývame spoločne.
Hráme sa a aj sa skrývame spoločne.
Odpočívame alebo spíme (podľa potreby).
Odpočívame alebo spíme (podľa potreby).
Sme radi, že môžeme osláviť naše narodeniny spolu.
Sme radi, že môžeme osláviť naše narodeniny spolu.

Deti vedieme k slušnosti, učíme ich láske a vyjadrovaniu sa láskavým jazykom. Našim cieľom je, aby sa naučili navzájom si pomáhať, komunikovať, vedieť sa podeliť, poprosiť i poďakovať. Každé dieťa je niečím výnimočné, čím obohacuje celý kolektív a zároveň je súčasťou triednej komunity, kde je potrebné vedieť sa dohovoriť, spolupracovať.

Vytvárame priestor na sebarealizáciu, podporujeme v nich zvedavosť a kreativitu. Hračky, knihy a iné edukačné materiály obmieňame podľa toho, o čo majú deti práve v danej chvíli záujem.

Dôležitými aktivitami sú aktivity, ktoré rozvíjajú zmyslové vnímanie. Často a radi sa venujeme prelievaniu, presýpaniu, triedeniu. Strúhame mydlo, precvičujeme pinzetový úchop, ale tiež sa denne hojdáme, preliezame, podliezame, tancujeme a cvičíme.

Podporujeme vznik priateľstiev a aktívne u detí rozvíjame schopnosť dobre fungovať v medziľudských vzťahoch. Naše deti v škôlke scitlivievame na potreby iných, rozvíjame empatiu a toleranciu voči rôznorodosti. Sme presvedčení, že spoločenská zodpovednosť sa buduje už v ranom veku.

Pridajte sa k nám, Vaše dieťa je u nás vítané.