Príbeh škôlky Lerni

"Sme jedným z najväčších predajcov edukačných hračiek na Slovensku (Lerni) a stretávame sa s učiteľkami a riaditeľkami materských škôl. Rozumieme, že väčšina materských škôl sa potýka s nedostatkom personálnych kapacít, nedostatočným financiami a ďalšími ťažkosťami. Napriek tomu si myslíme, že to nesmie byť ospravedlnením pre to, aby sa každé dieťa v kľúčovom období predškolského veku nemalo možnosť rozvíjať tak, ako to potrebuje. 

Preto sme sa rozhodli spojiť sily a podporiť Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. v ich úsilí vytvoriť materskú školu, v ktorej bude na prvom mieste rozvoj a prijatie každého dieťaťa.

Vytvorili sme škôlku Lerni - modelovú škôlku budúcnosti."

Tomáš Divinec - CEO Lerni

Príbeh škôlky Lerni sa začal písať začiatkom roka 2023 v Centre včasnej intervencie Košice, n.o..

Ako mnoho iných dobrých projektov aj tento vznikol v prvom rade z obrovského nadšenia. Nadšenia pre obdobie predškolského veku, v ktorom sa zásadným spôsobom kreuje a dotvára osobnostný vývin každého dieťaťa a dieťa sa pripravuje na ďalšiu vývinovú etapu svojho života - školu.

Bohužiaľ vznikol tiež z frustrácie zo systému, ktorý nie je dostatočne pripravený rozvíjať každé dieťa v súlade s jeho jedinečnosťou. Nie je postavený na inkluzívnych hodnotách a ku každému dieťaťu pristupuje rovnako - bez ohľadu na to, či má špecifické potreby s ohľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie alebo jeho unikátne nadanie.

Prečo podporujeme založenie inkluzívnej škôlky? Prečo nezakladať  škôlku "bežnú" alebo prečo nie  "špeciálnu" ?

Pretože inklúzia je realita, ktorú v dospeláckom svete všetci denne žijeme. Každý z nás má okolo seba ľudí, ktorí sú odlišní, no pre dobré projekty potrebujeme vedieť nájsť spoločnú reč.

Fero je napr. šikovný stolár, ale rozmýšľa inak, ako Janka, šikovná markeťáčka. A obaja rozmýšľajú celkom odlišne od Maroša, ktorého celý život baví programovanie a informatika.

To neznamená, že je z nich niekto horší alebo lepší. Znamená to, že ak budú pracovať na spoločnom projekte, potrebujú sa naučiť dať svoje odlišnosti bokom a hľadať aspoň na istý čas to, čo ich spája - aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

Výskumy potvrdzujú, že pre deti, ktoré vyrastajú v rozmanitých kolektívoch, je schopnosť pracovať v rôznorodých tímoch prirodzená. Preto považujeme za dôležité, aby sme deti nevychovávali v bublinke rovnakosti, ale naopak aby sa už od malička učili nadväzovať vzťahy a spolupracovať nie len s deťmi, ktoré sú veľmi podobné, ale aj s deťmi, ktoré sú v niečom iné ako oni sami. Sme hlboko presvedčení, že každé dieťa môže byť prínosom pre spoločnosť v ktorej žijeme.