Škôlka Lerni

  • 1 triedna - s celkovou kapacitou 18 detí
  • Vekovo zmiešaná rovesnícka skupina otvorená deťom od 2 do 6 rokov
  • Situovaná v nádhernej historickej budove v širšom centre mesta
  • Otvorená 7:30-16:30

Priestory škôlky tvorí:

  • denná miestnosť, v ktorej prebieha hra, edukácia a poobedňajší čas odpočinku
  • šatňa
  • hygienické zázemie
  • jedálnička
  • výdajňa stravy
  • pre pobyt vonku máme k dispozícii detské ihrisko v uzavretom dvorčeku, zároveň trávime čas prechádzkami a navštevujeme aj okolité ihriská v blízkosti škôlky 

Finančným a strategickým partnerom škôlky Lerni je Lerni.sk, jeden z najväčších dodávateľov edukačných hračiek na Slovensku.

Odborní garanti škôlky Lerni


Mgr. Simona Šimková - psychologička

od r. 2009 - riaditeľka súkromného centra poradenstva a prevencie

od r. 2016 - riaditeľka Centra včasnej intervencie Košice, n.o.

MUDr. Martina Švekušová - pediatrička

2002-2017 - vysokoškolský pedagóg na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

od r. 2016 - odborný konzultant pre raný detský vývin v Centre včasnej intervencie Košice, n.o.

Personál škôlky Lerni


Monika Kuchtová

učiteľka s praxou v Montessori škôlke 

Michaela Proksová

učiteľka s praxou v bežnej aj špeciálnej materskej škole

Oksana Doroftei

podporný personál škôlky

Oľa Temešová

asistentka