Novinky

Medzi zručnosti budúcnosti, ktoré už teraz v našej škôlke podporujeme patrí aj KREATIVITA. Práve ľudská kreativita začína byť v súvislosti so zrýchleným technickým vývojom kľúčová. Naše deti budú musieť byť v dospelosti kreatívne a ich práca bude vyžadovať nové spôsoby myslenia a uvedomovania si výhod nových produktov a technológií...

Jednou zo zručností budúcnosti je schopnosť zvládať zmenu. Táto schopnosť súvisí s aktuálnou situáciou na trhu práce, kde sa vyžaduje flexibilita a prispôsobivosť.

Súčasný svet a život rodín v ňom sa mení závratnou rýchlosťou, ktorá prináša jednotlivcom, skupinám a celej spoločnosti výzvy, na ktoré potrebujeme adekvátne reagovať. Veľa sa hovorí o tom, že to, čo nám stačilo vedieť a zvládať donedávna, dnes už nestačí.