Kreativita a jej rozvoj

23.02.2024

Medzi zručnosti budúcnosti, ktoré už teraz v našej škôlke podporujeme patrí aj KREATIVITA. Práve ľudská kreativita začína byť v súvislosti so zrýchleným technickým vývojom kľúčová. Naše deti budú musieť byť v dospelosti kreatívne a ich práca bude vyžadovať nové spôsoby myslenia a uvedomovania si výhod nových produktov a technológií...

Deti v našej škôlke vedieme ku kreativite. Pod kreativitou si pritom nepredstavujeme iba vytvorenie malého umeleckého diela. Kreativita súvisí s nápadmi, myslením, snahou, so schopnosťou vydržať a nevzdať sa pri prvej prekážke.

Aby sme dokázali rozvíjať kreativitu, dieťa nesmie byť preťažené. Malo by robiť to, čo ho baví, preto je dôležité hľadať jeho záujmy. Z tohto dôvodu a tiež z dôvodu čo najľahšej adaptácie sa pri nástupe nového dieťaťa do škôlky zameriavame okrem obľúbených jedál práve na jeho záujmy. Ak má dieťa rado stíhačky, zabezpečíme knižku o nich, maľovanku a túto hračku zakúpime. Podporíme tým aj jeho pocit bezpečia a neskôr môžeme pridávať aj hračky a aktivity, ktoré dieťa nepozná. Tento prístup sa nám osvedčil pri viacerých deťoch. Pre chlapčeka, ktorý sa neustále hral iba s autíčkami ďaleko od ostatných detí, sme napríklad vytvorili veľkú dráhu a do hry sme zapájali aj ďalšie detí – na základe ich záujmov. Je to skvelý prístup ako dieťa postupne adaptovať, posilňovať jeho pohodu a bezpečie a zároveň prepojiť ho s ostatnými kamarátmi a ich záujmami, čo je pre radostný pobyt v škôlke snáď to najdôležitejšie. 

Deti môžeme ku kreativite povzbudiť jednoduchými taktikami. Keďže malé dieťa ešte nie je schopné nakresliť pekný obrázok a to, čo vytvorí sa dlho ani nepodobá na domček, či postavu, môžeme mu veľmi jednoducho pomôcť. V našej škôlke občas predkreslíme obľúbený tvar, ktorý si potom dieťa môže dolepovať, dofarbovať a dokresľovať podľa vlastnej fantázie. Povzbudiť v kreativite ho môžeme aj pomocou nálepiek na opätovné použitie, vodou farbených maľovaniek či rôznych magnetických tabuliek. Alebo si "magnetickú" tabuľku môžeme vytvoriť aj sami – tak, ako my v škôlke. Stačí k tomu kúsok kartónu s predkresleným obrysom tváre, ploché pomaľované kamienky, ktoré budú predstavovať oči, ústa ...

Ak necháme dieťa, aby obrázok spoluvytváralo, začína nadobúdať presvedčenie, že je naozaj schopné vytvoriť pekné zmysluplné dielo. Táto pomoc ho navyše motivuje do ďalšej tvorby a povzbudzuje jeho kreativitu.

Rozvoj kreativity ale môžeme v dieťati aj nabúrať alebo dokonca zastaviť. Ako? Nezáujmom. Ak nás nebudú zaujímať nápady nášho dieťaťa, ak sa na jeho obrázok, či postavenú vežu ledva pozrieme, dieťa tým nielenže nepovzbudíme, ale jeho snahu prísť s niečím novým, vlastným, môžeme takýmto prístupom postupne zablokovať.

Povzbudzujúco na dieťa určite nepôsobí ani krik, či zneváženie. Dieťa totiž môže vytvoriť niečo, čo má ozaj hodnotu, čím preukáže svoju vynaliezavosť, šikovnosť, záujem či talent. No ak pritom vyleje farbu, pomaľuje stenu alebo niečo rozbije, dospelý má tendenciu reagovať hnevom, pričom si častokrát ani nevšimne, o čo sa dieťa v skutočnosti snažilo a čo vytvorilo. Jeho snaha tak nielenže nie je ocenená, ale dieťa to môže vnímať ako zneváženie svojho úsilia a nabudúce si môže rozmyslieť, či mu to stojí za to o čosi sa usilovať.


Čo je teda správne? Chváliť dieťa zakaždým a za všetko, čo vymyslí či vytvorí? Bez ohľadu na výsledok a škody?

Mnohí dnešní rodičia si myslia, že je potrebné dieťa pochváliť – dokonca prechváliť – napriek nie práve najlepšiemu výsledku – len, aby dieťa motivovali a posilňovali jeho sebavedomie. No je dobré si uvedomiť, že dieťa má do určitého veku iba rodiča, ktorému bezvýhradne verí. Ak ho budeme prehnane chváliť za každé dielo, za každý nápad, síce v ňom možno posilníme snahu a podporíme kreativitu, no pokrivíme tým jeho pohľad na vlastné schopnosti. Pre jeho budúcnosť to môže znamenať povyšovanie sa nad spolužiakov, nekritické sebavedomie a stratu kamarátov. A to nikto z nás nechce.

Kreativita a tvorivosť nie sú veci, s ktorými sa rodíme. Treba ich rozvíjať, a to od útleho detstva. Úplne zásadných je totiž prvých šesť rokov života, kedy sa osobnosť najviac rozvíja. Tak to neprešvihnime 😊