Nebáť sa zmeny

26.01.2024

Jednou zo zručností budúcnosti je schopnosť zvládať zmenu. Táto schopnosť súvisí s aktuálnou situáciou na trhu práce, kde sa vyžaduje flexibilita a prispôsobivosť.

Trh práce sa v posledných rokoch výrazne mení. Niektoré profesie postupne zanikajú, iné sú čím ďalej tým žiadanejšie. Na to, aby si človek vedel udržať zamestnanie, je nevyhnutné vedieť sa prispôsobiť novým očakávaniam a požadovaným schopnostiam.

Čo to má spoločné s našimi škôlkármi? Aj v ich živote dochádza ku mnohým zmenám a niektoré deti - rovnako ako dospelí - zvládajú zmeny ťažšie. Ak ich naučíme zvládať zmeny už v období škôlky, o to lepšie ich budú zvládať v školskom prostredí a neskôr aj v prostredí pracovnom. 

Pre dieťa je prvou veľkou zmenou nástup do škôlky. Obvykle dieťa strávi prvé roky života doma v bezpečnom prostredí. Nástup do škôlky, odlúčenie od rodičov, narodenie nového súrodenca, návrat do škôlky po chorobe alebo prázdninách, zmena pani učiteľky, nový spolužiak - to všetko vytvára na dieťa tlak, ktorý nedokáže zvládnuť samo. S podporou rodičov a pedagogického personálu sa to však ale zvládnuť dá.

Aby dieťa reagovalo na zmeny vo svojom živote čo najlepšie, potrebuje sa cítiť bezpečne. K pocitu bezpečia prispievajú rituály. Ak dieťa vie, že po raňajkách sa môže chvíľu pohrať, nasleduje prechádzka, obed, spánok a keď sa zobudí, v jeho blízkosti bude mama, cíti sa bezpečne.

Podobne to funguje aj v škôlke. Dieťa prežíva strach, keď nevie, čo bude za ktorou aktivitou nasledovať, čo môže očakávať a kedy príde mama alebo ocko. Deťom sa páči, keď vedia, čo sa kedy stane a pomáha im to aj v lepšom správaní sa.

Na tento účel sme v škôlke pre každé dieťa vytvorili skupinu obrázkov, na ktorých sú znázornené jednotlivé činnosti tak, ako za sebou behom dňa nasledujú. Dieťa sa kedykoľvek môže ísť pozrieť, ktorá aktivita nasleduje a môže mať istotu, že na ich konci príde rodič. Systém kartičiek pomáha hlavne deťom, ktoré ešte nedokážu dostatočne komunikovať alebo reči nerozumejú. Týmto deťom sa pani učiteľky venujú zvlášť. Podľa potreby viackrát denne pomocou obrázkov vysvetľujú, čo bude nasledovať. A ak v škôlke dôjde k nejakej zmene - napríklad vonku prší – kartička, ktorá znázorňuje pobyt vonku sa vymení za inú...

Pre lepšie zvládanie zmien v živote dieťaťa je veľmi podstatná pravidelná komunikácia rodičov s pedagogičkami v škôlke. Rodičia môžu naše pani učiteľky informovať o zmenách v rodinnom prostredí, čo im pomôže správne ku dieťaťu pristupovať a reagovať na prípadné zmeny v jeho správaní. Zároveň sa dozvedajú, čo sa deje v škôlke, ako dieťa zvláda ktorú aktivitu, obliekanie, jedenie, vzťahy s deťmi.

Pri zvládaní zmien v živote dieťaťa je veľmi dôležité nastavenie rodiča. Dieťa často kopíruje správanie a reakcie rodiča a ak vníma, že rodič je úzkostlivý, zmeny zvláda ťažko. Niektorí rodičia sa nedokážu len tak odpútať od dieťaťa. Ráno pri príchode do škôlky sa s dieťaťom dlho lúčia, čo mu nijako nepomáha.

Rodičia, ale i učitelia môžu vo veľkej miere ovplyvniť postoj dieťaťa voči zmene. Môžu zmenu prezentovať ako záťaž a posilňovať v dieťati obavu spojenú so zmenami. Alebo budú dieťa učiť, že zmena môže priniesť priestor pre obohatenie, učenie sa novým veciam, pre rast... 

Každé dieťa reaguje na zmenu ináč. Potrebuje čas, aby si na ňu zvyklo a potrebuje mať priestor na vyjadrenie svojich pocitov. V tom všetkom pomáha otvorená komunikácia zo strany rodičov, ich podpora a porozumenie. Zároveň je dobré dieťa posilňovať vo zvládaní nového, motivovať ho a veriť v jeho schopnosti. A ak rodič vie o konkrétnej očakávanej zmene v škôlke - napríklad ak pani učiteľka ochorela a bude zastupovaná – je dôležité na to dieťa vopred pripraviť a nájsť pozitívne stránky očakávanej zmeny. Dieťa potom môže prevziať nadšenie rodiča a pomôže mu to vyrovnať sa s očakávanou zmenou.

Deti toho zvládnu oveľa viac, než si my dospelí myslíme. Veď zakaždým je niečo prvýkrát. Nechajme deti, nech si to zažijú. Oni to zvládnu. ❤️